Home Izvod iz matične knjige venčanih
Izvod iz matične knjige venčanih

Podaci o osobi za koju se zahteva izvod iz matične knjige venčanih:

Polja označena sa * se moraju obavezno popuniti

Ne radimo izvode za gradjane koji su rođeni u Srbiji i žive na teritoriji republike Srbije!

Važna napomena: Izvode za gradjane koji žive na teritoriji Republike Srbije a potrebni su im izvodi iz Srbije ne radimo! Ako živite na teritoriji Republike srbije (Beograd, Novi Sad...) putem ovog servisa ne možete naručiti izvod iz Srbije, on je namenjen isključivo za ljude koji žive u inostranstvu.

Podaci za ženika:

Ime ženika *
Prezime ženika *
Ime i prezime ženikovog oca *
Ime i prezime ženikove majke *
JMBG ženika
Mesto rodjenja ženika *
Datum rodjenja ženika *

Podaci za nevestu:

Ime neveste *
Devojačko prezime neveste *
Ime i prezime nevestinog oca *
Ime i prezime nevestine majke *
JMBG neveste
Datum rodjenja neveste *
Mesto rodjenja neveste *

Podaci o venčanju:

Datum venčanja *
Mesto venčanja *
Opština venčanja *
Država *

Podaci o primaocu dokumenta:

Osoba koja podnosi zahtev za izvod iz matične knjige venčanih.
Ime naručioca *
Prezime naručioca *
JMBG
Adresa *
Mesto *
Poštanski broj *
Opština

Važno !!! Ne radimo izvode za gradjane koji su rođeni u Srbiji i žive na teritoriji repubike Srbije!

Država *
Email *
Telefon *
Razlog vadjenja dokumenta *
Pošaljite zahtev
Izvod iz cenovnika izvoda : Slovenija 50 E, Hrvatska 50 E (Za gradjane koji žive u Srbiji 35 E), Bosna i hercegovina 35-50 E, Crna Gora 60E, Makedonija 100-150 E, Republika Srbija 50-60 E, Kosovo i Metohija 50-60 E, !!!! Izvodi na internacionalnom obrascu koštaju 50 E U cenu treba dodati i troškove poštarine koji su različiti za svaku destinaciju.