Home Izvod iz matične knjige rodjenih
Izvod iz matične knjige rođenih

Podaci o osobi za koju se zahteva izvod iz matične knjige rođenih:

Polja označena sa * se moraju obavezno popuniti

Ne radimo izvode za gradjane koji su rođeni u Srbiji i žive na teritoriji republike Srbije!

Važna napomena: Izvode za gradjane koji žive na teritoriji Republike Srbije a potrebni su im izvodi iz Srbije ne radimo! Ako živite na teritoriji Republike srbije (Beograd, Novi Sad...) putem ovog servisa ne možete naručiti izvod iz Srbije, on je namenjen isključivo za ljude koji žive u inostranstvu.

Ime *
Prezime *
Devojačko prezime
Ime i prezime oca *
Ime majke *
Devojačko prezime majke *
JMBG
Datum rodjenja *
Mesto rodjenja *
Opština rodjenja *
Država *

Podaci o primaocu dokumenta:

Osoba koja podnosi zahtev za izvod iz matične knjige rodjenih.
Ime naručioca *
Prezime naručioca *
JMBG
Adresa *
Mesto *
Poštanski broj *
Opština

Važno !!! Ne radimo izvode za gradjane koji su rođeni u Srbiji i žive na teritoriji repubike Srbije!

Država *
Email *
Telefon *
Razlog vadjenja dokumenta *
Pošaljite zahtev
Izvod iz cenovnika izvoda : Slovenija 50 E, Hrvatska 50 E (Za gradjane koji žive u Srbiji 35 E), Bosna i hercegovina 35-50 E, Crna Gora 60E, Makedonija 100-150 E, Republika Srbija 50-60 E, Kosovo i Metohija 50-60 E, Izvodi na internacionalnom obrascu koštaju 50 E !!!! U cenu treba dodati i troškove poštarine koji su različiti za svaku destinaciju.